Een derde van de malariapillen die wereldwijd wordt verspreid, is nep. Veel sterfgevallen zouden kunnen worden voorkomen als betere medicijnen worden voorgeschreven.
Een onderzoeksteam van de National Institutes of Health, een Amerikaanse overheidsinstelling, toetste 1.500 pillen uit zeven landen in Zuid-Oost-Azië en kwam erachter dat eenderde van extreem lage kwaliteit of zelfs nep was.
Een onderzoek naar 2.500 pillen uit 21 Afrikaanse landen liet vergelijkbare resultaten zien.
De wetenschappers noemen het een ‘wake-up call’.
Er werd geen grootscheeps onderzoek verricht in China en India, maar vermoed wordt dat een groot deel van de neppillen uit deze landen komt.
‘Meestal wordt geen aangifte gedaan,’ zeggen de onderzoekers. Ook zouden farmaceutische bedrijven informatie over neppillen liever geheim houden.
Jaarlijks sterven tussen de 655.000 en 1.2 miljoen mensen aan malaria, zegt het hoofd van het onderzoek, Gaurvika Nayyar. ‘Veel van deze ziekte en sterfte zou kunnen worden voorkomen als de medicijnen waar patiënten toegang toe hebben, effectief en van hoge kwaliteit zijn.’
In veel van de gebieden waar malaria voorkomt, worden pillen niet op recept verstrekt. Patiënten gebruiken de medicijnen vaak verkeerd.
Desondanks overlijden steeds minder mensen als gevolg van de ziekte. De wereldwijde malariasterfte is sinds 2000 met een kwart gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie.
Malaria komt alleen voor in Derde Wereldlanden. Vooral in Afrika is de ziekte wijdverbreid.