Een rechtbank heeft een klacht ontvangen van een gevangene die meent dat het eerste amendement van de grondwet van de Verenigde Staten wordt geschonde