Duitse katholieken die hun Kirchensteuer (kerkbelasting) niet betalen, wordt het recht op de Heilige Communie of een begrafenis in de kerk ontzegd. De wanbetalers worden niet meer als katholiek gezien. In Duitsland ontvangen de grote kerken de bijdragen van hun leden via de belastingen. Kerkleden betalen zo'n 8 procent over hun inkomstenbelasting aan de kerk. De afname van het aantal kerkleden dwong de bisschoppen tot deze maatregel. Dertig procent van de Duitse bevolking is katholiek, maar de laatste tijd verlaten steeds meer mensen de kerk. Ze betalen dan geen belasting meer, maar willen wel vaak blijven bidden in de kerk en de Heilige Communie ontvangen. Dat kan volgens de bisschoppen niet.