De afgelopen maanden hebben duikers en een gespecialiseerd bergingsbedrijf 15.000 kilo kapotte visnetten uit de Noordzee gehaald. Van de opgeviste netten worden garens gemaakt voor de productie van kleding en tapijten.
De vereniging Kust & Zee organiseert de opruimactie. Veel zeedieren raken verstrikt in de achtergelaten netten, zegt de vereniging.
Het lukt vissers meestal niet om de resten zelf naar boven te halen. Daarom gaan speciale duikteams in de zomerperiode rond scheepswrakken aan de slag om alles op te ruimen.
De duikers hebben tot nu toe 3000 kilo uit zee gehaald en berger PAN Salvage 12.000 kilo. Dit bedrijf heeft speciale apparatuur waarmee de netten makkelijker boven water te krijgen zijn. De opruimactie gaat tot oktober door.
Wereldwijd ligt er 640 miljoen kilo aan visnetten op de zeebodem, vooral in druk beviste wateren zoals de Noordzee.