In Berlin-Kreuzberg wordt Kerstmis met onmiddellijke ingang verboden – in ieder geval dan, wanneer deze op openbare pleinen gevierd gaat worden. Kerstmis mag alleen nog thuis gevierd worden, opdat religieuze gevoelens van anderen niet in het gedrang komen. Het districtskantoor Berlin Friedrichshain-Kreuzberg schaft Kerstmis af. De autoriteiten staan geen kerstvieringen meer toe op openbare pleinen of straten. Een kerstboom mag alleen nog maar op een, van tevoren door de autoriteiten aangewezen, centrale plaats worden opgesteld – dat bericht de “Berliner Zeitung”. Het feestverbod werd besloten door de Groenen, Die Linke en de Piratenpartij. SPD en CDU waren tegen.
De verantwoordelijke wethouder Peter Beckers (SPD) beantwoordt het protest tegen het openbare verbod op de kerstviering tegenover de “Berliner Zeitung” als volgt: “Waarom moeten religieuze feesten in het openbaar gevierd worden?”
Achtergrond van het kerstvieringverbod: in augustus wilden islamieten het einde van de ramadan in de straten van Berlijn vieren. Er kwamen klachten van buurtbewoners vanwege het gevreesde lawaai. Daarop maakte het districtskantoor “korte metten” en verbood tegelijk alle religieuze feesten – waaronder ook Kerstmis, om “redenen van gelijke behandeling”.
Bovendien mogen er geen zogenaamde eremedailles aan aanhangers van religies worden uitgereikt. Wie dus christen is en zich verdienstelijk heeft gemaakt voor zijn district, staat in het vervolg met lege handen. Het “medailleverbod” geldt vanzelfsprekend voor alle religies.
Ondanks het kerstverbod mogen andere feesten nog steeds plaatsvinden als ze niet van religieuze oorsprong zijn. Zo zijn het “Bierfeest”, het “Carnaval der culturen” en diverse feesten van randgroeperingen nog steeds toegestaan.