De stad Gent experimenteert dit jaar duchtig met de toiletten. Voortaan zijn er geen toiletten meer voorbehouden voor vrouwen maar gebruiken zowel man