De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) stoppen met het gebruik van de woorden allochtoon en autochtoon. Het woordgebruik is niet langer precies genoeg en te stigmatiserend voor specifieke bevolkingsgroepen.

Dat schrijft de WRR in een rapport dat vandaag verschijnt, meldt De Volkskrant. Volgens de krant zetten beide instanties hiermee een nieuwe norm voor de overheid.

Een alternatief voor autochtoon en allochtoon komt er niet. "Als dat toch nodig is, bijvoorbeeld bij bevolkingsstatistieken, dan spreken we over inwoners met een migratieachtergrond en inwoners met een Nederlandse achtergrond", schrijft de WRR. "Ook kinderen van migranten kunnen vallen onder inwoners met een migratieachtergrond."

De WRR wil ook af van de begrippen westers en niet-westers.