OOSTERHOUT - Ook al neemt burgemeester Stefan Huisman zelf ontslag, hij krijgt toch een ontslaguitkering. Want wat de reden voor het vertrek van een burgemeester ook is, hij komt altijd in aanmerking voor zo’n regeling. In dit geval is de ex-burgemeester goed voor tien jaar 'wachtgeld'.
Dat zegt woordvoerster Esther Verhoeff van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG.

De hoogte van de uitkering bedraagt het eerste jaar 80 procent van het laatst verdiende loon. Daarna daalt dat bedrag naar 70 procent. Overigens wordt er wel vakantiegeld en een eindejaarsbonus uitgekeerd.

Over ‘wachtgeld’ hebben ze het bij de VNG liever niet, zegt Verhoeff: ,,Burgemeesters bevinden zich toch in een bijzondere, publieke positie. Het zijn hoge bomen die veel wind vangen, dus het is niet voor niets dat ze deze regeling hebben.’’

Wat burgemeesters ook onderscheidt van ‘normale’ werknemers, is dat ze niet kunnen terugvallen op de WW, wanneer ze worden ontslagen. Ook daarom is de speciale ontslaguitkering opgesteld.

Overigens had Huisman geen beroep op de WW kunnen doen, omdat hij uit vrije wil ontslag heeft genomen. De VNG meldt nadrukkelijk dat een uitkering wel kan worden geweigerd.

Hoe lang Huisman van deze regeling gebruik kan maken is niet helemaal duidelijk. Daar gaat een forse rekensom overheen. Maar zoals het er nu naar uitziet is hij zeker tien jaar gedekt door de ontslaguitkering. Overigens kennen ook ontslagen burgemeesters een sollicitatieplicht.
Foto