Anderhalve eeuw nadat ze werden weggepest van de universiteit, krijgen de eerste vrouwelijke studenten van het Verenigd Koninkrijk toch nog hun diploma. Postuum zijn de Edinburgh Seven onderscheiden met een eredoctoraat.

De zeven lieten zich in 1869 inschrijven op de universiteit, na een oproep van Sophia Jex-Blake. Zij had medestanders gezocht nadat de universiteit had laten weten "de regels niet voor één vrouw te kunnen veranderen".

Het toelatingsexamen, dat de zeven 150 jaar geleden succesvol afsloten, bleek maar een kleine barrière te zijn: ze werden uitgescholden, docenten weigerden les te geven en bij een massaal oproer op de campus werden ze door mannelijke medestudenten bekogeld met modder en afval.

Door de tegenwerking hield geen van de vrouwen het uiteindelijk vol aan de universiteit. Enkelen van hen weken uit naar universiteiten in Ierland of Frankrijk om alsnog af te studeren. Een van de zeven richtte een vrouwenkliniek op in India, een ander begon een verloskundigenopleiding in Japan. Jex-Blake zelf zette enkele jaren later de London School of Medicine for Women op.

Door de inzet van de Edinburgh Seven werd in 1877 de wet aangepast om vrouwen in het hoger onderwijs toe te laten. Het duurde nog eens twintig jaar voordat de eerste vrouwen afstudeerden aan de University of Edinburgh.

"Deze discriminatie behoort misschien tot het verleden, maar ook vandaag de dag zijn er nog barrières waardoor veel getalenteerde jongeren niet kunnen slagen aan de universiteit", zei de rector bij de diploma-uitreiking. "We moeten van deze vrouwen leren."

Zeven vrouwen die nu in Edinburgh studeren namen de certificaten in naam van hun voorgangers. "Zij zijn een inspiratie voor ons allemaal."