De staat New York heeft een wet aangenomen die voorschrijft dat mensen die een celstraf uitzitten in de gevangenis niet langer "inmates" (gevangenen) genoemd mogen worden door de staat. De correcte term voor deze mensen wordt nu "incarcerated individual" (individu in gevangenschap). De term is volgens New York respectvoller voor burgers in de gevangenis.

"Inmate" is volgens gouverneur Kathy Hochul een "gedateerde term" die een kwetsbaar stigma opwerpt tegen "met het gerecht in contact geraakte individuen".

"Door alle New Yorkers met waardigheid en respect te behandelen kunnen we de openbare veiligheid versterken", meldt Hochul tegen Fox News. "We hebben voor te lange tijd individuen in gevangenschap als minderwaardig gezien."

Het is niet voor het eerst dat de staat haar terminologieën wil veranderen voor een minder discriminerende toon. Eerder werd er al geopperd om de term "moeders" en "vrouwen" te vervangen door "barende mensen".