Een plotselinge overschakeling op biobrandstoffen als ethanol kan het milieu ernstige schade toebrengen. Ook de sociale gevolgen zijn schadelijk. Dat is de strekking van een gisteren gepresenteerd rapport van de FAO, de VN-organisatie voor landbouw, over bio-energie.
Gebruik van biobrandstoffen kan de uitstoot van broeikasgassen wel drastisch verminderen, maar plotselinge toename in de vraag naar maïs, palmolie en suikerriet om de brandstof uit te winnen zal zeer zwaar drukken op de wereldreserves van water en vruchtbare landbouwgrond, die nu al onder druk staan.
Tegenover meer banen in de landbouw door de overgang op biobrandstoffen staan hogere voedselprijzen door de productie van biomassa en -brandstof, zo stelt het rapport. De eenzijdige teelt van slechts een aantal gewassen leidt tot een verlies van biodiversiteit en van vruchtbaarheid van de bodem, en tot meer erosie.
In Zuidoost-Azië heeft de gestegen vraag naar palmolie al geleid tot grootschalige houtkap in regenwouden.