De Technische school De Richter uit het Vlaamse Genk heeft een groep zwakbegaafde leerlingen kankerverwekkend asbest laten verwijderen uit de gymzaal. Dit gebeurde tussen 1997 en 2000 en zonder enige bescherming. Het verwijderen van asbest is in Belgie alleen toegestaan als professionele bedrijven dit doen. Zeven docenten die bezwaar maakten zijn inmiddels ontslagen, en deden hun beklag, samen met een oud leerling, in "Het Laatste Nieuws." De asbestverwijdering vond plaats onder het mom van "timmerles in de praktijk." De directrice en de schoolleiding weigeren elk commentaar op de aantijging in de krant.