In China heeft een man spijt dat hij op 3-jarige leeftijd is begonnen met drinken. De 40-jarige man is onlangs in allerijl naar het ziekenhuis gebrach