Een medewerker van een Pools mortuarium heeft iets bijzonder akeligs meegemaakt. Hij schrok zich bijna zelf dood toen hij plots de lijkzak van een