Een Amerikaanse vrouw uit Ohio eiste voor de rechtbank niet minder dan 520 miljard dollar (ruim 410 miljard euro) schadeloosstelling van de politie, n