In Woerden wordt nog dit jaar een proef gehouden met straatverwarming om een weg in de gemeente ijsvrij te houden. Het is een nieuw systeem van een lokale aannemer waarbij warm rioolgas door leidingen vlak onder het wegdek wordt gevoerd.
Als de temperaturen rond het vriespunt zijn, hoeft er niet meer met pekel gestrooid te worden. Ook wordt verwacht dat het wegdek een stuk minder zal slijten omdat er minder snel scheurtjes en vervormingen ontstaan.
Onder een weg in Woerden worden dunne rioolleidingen gelegd die aangesloten zijn op de grote rioolbuizen. Door de dunne leidingen wordt rioolgas geleid dat een temperatuur heeft van 18 tot 20 graden. Dat is voldoende om de weg bij beginnende vorst ijsvrij te houden.
Er zou al veel belangstelling zijn voor de proef die vijf jaar gaat duren. In die periode wordt elke wintermaand het effect van de rioolwarmte op het wegdek gemeten.
Niet alleen andere gemeenten hebben belangstelling, ook de NS heeft volgens het aannemersbedrijf interesse getoond. De Nederlandse Spoorwegen zouden het systeem kunnen gebruiken om parkeerplaatsen bij stations te verwarmen.