Een man uit de Verenigde Staten heeft onlangs zijn auto, die hij al 42 jaar kwijt was, teruggevonden. In 1968 schafte de 66-jarige Bob Russell zijn bo