Sinds in 2006 op alle Pabo-opleidingen in Nederland een rekentoets werd ingevoerd, is het aantal aanmeldingen van nieuwe studenten flink teruggelopen. Gemiddeld kiezen 21 procent minder jongeren voor de Pabo. Volgens de onderzoekers van het Centraal Planbureau (CPB) is er dan ook sprake van een ‘afschrikeffect’.
De rekentoets werd ingevoerd om het rekenniveau van de aankomende basisschoolleraren op te krikken. De vragen zijn gemaakt door CITO en hebben maximaal het niveau van groep 8. Pabo-leerlingen moeten in drie keer een voldoende halen voor de toets. Lukt dat niet, dan moeten ze de opleiding verlaten. De onderstaande vraag komt uit een rekentoets van de Pabo. Je mag geen rekenmachine gebruiken, wel pen en papier! Weet jij het goede antwoord?
Pieter heeft een persoonlijke lening van € 5000,- De rente over 2000 was 6,8%. Hoeveel rente heeft hij ongeveer per maand in 2000 betaald?