Een overbezorgde moeder uit Amerika heeft een klacht bij het schooldistrict van haar dochter ingediend omdat de school waarop het kind zit het dagboek