India heeft de zoektocht naar een schat ter waarde van 37 miljard euro opgegeven. Na een maand zoeken begint het besef te dagen dat de schat wel eens niet zou kunnen bestaan.
Een Indiase heilige vertelde vorige maand dat hij had gedroomd over een gigantische schat die begraven zou liggen onder een negentiende-eeuwse tempel, zo meldt het Parool.

Na een eerste onderzoek bleek dat er zware metalen in de grond onder de tempel zaten. Dat was voor de autoriteiten reden genoeg om een grootscheepse zoekactie op touw te zetten. Vrijdag bleek dat de uitslag van het onderzoek toch niet bleek te kloppen, en dat er enkel botten en stenen in de grond zitten. De zoektocht kostte zo'n negentienduizend euro.