"Verouderen is een ziekte", menen onderzoekers van het VUmc. Zij proberen ouderdom met medicijnen tegen te gaan. "Gezond 130 jaar worden is helemaal geen science fiction."
Andrea Maier, de jongste hoogleraar interne geneeskunde (gerontologie) van het land praatte met Trouw over de ambitieuze plannen van de onderzoekers.
"Er is een duidelijk verband tussen de ouderdomsziekten en de aanwezigheid van oude cellen. Onderzoekers in mijn veld gaan weg van het idee dat je onderzoek moet instellen naar de oorzaak van suikerziekte, of naar beroertes, of hartfalen. Nee, wij willen geen onderzoek doen naar al die ziektes, maar naar de onderliggende oorzaak, namelijk veroudering."
"Het stoppen van veroudering, of zelfs het terugdraaien ervan, lijkt een sprookje. Maar honderd jaar geleden dachten we er ook niet aan om naar de maan te vliegen, toch? Dat was onmogelijk. Vijftig jaar later kon het wel. Honderd jaar geleden hadden we nooit voor mogelijk gehouden dat orgaantransplantatie mogelijk was. Dus je zult mij niet snel horen zeggen dat het niet kan."

"Sommige onderzoekers zijn stelliger. Ze zeggen dat ze organismen in het laboratorium hebben die onsterfelijk zijn. De vraag die ik dan altijd stel is: 'Hoe weet je dit?' Om dat te bewijzen heb je oneindig plus één nodig. Daar hebben ze meestal geen goed antwoord op. Het lijkt me ook geen goed doel om onsterfelijkheid na te streven."

Hoe gaan we dan dood?
"Een plotselinge dood, zonder lijdensweg, is gewenst. Maar tegelijkertijd denk ik: wil je er ook invloed op uitoefenen wanneer dat moet gebeuren? Dat vind ik ethisch en filosofisch heel erg lastig. Moet je erop kunnen intekenen dat je 130 of 140 wordt? Of 110?"

"Dat is een individueel besluit. We zoeken naar een mogelijkheid om leeftijdsgerelateerde ziektes niet te krijgen. Volgens mij tekent bijna iedereen daarvoor. Wie wil er nou suikerziekte, COPD of artrose krijgen?"