Belgen gebruiken het meeste hun smartphone achter het stuur van alle Europeanen. 37% van alle Belgen geeft toe om wel eens te sms'en of te mailen achter het stuur.

De Europese barometer van verantwoord rijgedrag voerde een onderzoek uit naar het gebruik van een smartphone achter het stuur. In totaal werden een duizendtal mensen bevraagd uit tien verschillende Europese landen.

Koen Peeters, woordvoerder van het Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid (BIVV) reageert verrast op het resultaat. Volgens hem zijn er enkele verklaring voor het resultaat. Een eerste is de alomtegenwoordigheid van de smartphone, we willen op elk moment van de dag bereikbaar zijn en onze smartphone zo vaak mogelijk gebruiken. Een andere mogelijke verklaring is het fileprobleem.

Wat de verklaringen ook mogen zijn en of ze kloppen is eerder bijzaak. Belangrijker is te wijzen op de gevaren die de trend met zich meebrengt. Volgens Peeters heb je tot 23 keer meer kans op een ongeval, als je belt stijgt dit slechts tot 3 4 keer. Vreemd genoeg weet 32% van de Belgische automobilisten wel dat sms'en gevaarlijke risico's inhoud maar toch passen ze hun gedrag niet aan. Het blijven sensibiliseren van de bestuurders is daarom volgens Peeters van cruciaal belang.

Verder wees het onderzoek ook uit dat zo'n kwart van de Belgen toch achter het stuur kruipt wanneer hij of zij gedronken heeft. Een enorm verschil met het Europese gemiddelde van 12%. Belgen betitelen zich verder wel als hoffelijke chauffeurs, dat vinden ze zelf toch. De helft van de Belgen betitelt zichzelf als hoffelijk, maar slechts 15% vindt ook andere bestuurders hoffelijk.