In het Braziliaans parlement ligt een origineel wetsvoorstel ter stemming: de verplichting om bij een huwelijk tien bomen te planten. Het wetsvoorstel is uit ecologische overwegingen gelanceerd door de Democratische Arbeidspartij (PDT). In het wetsvoorstel staat tevens dat een koppel dat gaat scheiden 25 bomen moet planten. Op het kopen van een lichte auto komt een verplichting tot het planten van twintig bomen te staan. Voor een zware auto moeten zestig bomen worden geplant.