Opleiding, uiterlijk en talent doen er niet meer toe. Kijk naar je ringvinger. Is deze lang? Dikke kans dat je dan over karaktereigenschappen beschikt die leiden tot een succesvolle carrière. Dat ontdekten Italiaanse economen.
De economen onderzochten meer dan 2.000 Italiaanse mannen en vrouwen die een klein bedrijfje hadden. Daarbij werden foto’s gemaakt van de handen van de ondernemers. Vervolgens werden de lengtes van de wijs- en ringvingers van de proefpersonen met elkaar vergeleken. En wat bleek? Degenen met een een langere ringvinger bleken meer inzicht te hebben, vaker risico’s te nemen en assertiever te zijn. Ook hadden deze personen meer succes in competitieve sporten, zoals skiën.
Hoe lang moet je ringvinger dan zijn? Zo’n 10 tot 20% langer dan je wijsvinger. Die lengte hadden de meest succesvolle ondernemers. Zij leidden vanzelfsprekend ook de grootste, snelst groeiende bedrijven en gingen beter om met een hoge werkdruk.